Ispušni sistemi
Ispušni sistemi

Ispušni sistemi

Ako na vrijeme uočite problem s ispušnim sistemom, vrlo vjerovatno da ćete izbjeći nepotrebno nerviranje, a i uštedjeti ćete novac.

Ispušni sistem vašeg automobila je mnogo više od same cijevi koja štrši iz njegovog zadnjeg kraja. Uz odvajanje ispušnih plinova regulira buku, te povećava iskoristivost vozila i smanjuje potrošnju goriva . Budući da se nalazi skriven ispod vozila, probleme nije lako otkriti (pojavu problema) - osim ako pažljivo slušate. Ako primijetite neobične zvukove koji dolaze iz ispušnog sistema - npr. tutnjanje ili piskavi zvuk ili zvuk udaranja metala o metal - najbolje je vozilo odvesti na pregled u najbliži Vulco servis.

Naši visoko kvalificirani stručnjaci biti će u mogućnosti da brzo prepoznaju gdje je problem. Ako se greška otkrije dovoljno rano, vjerovatno neće biti potrebno mijenjati cijeli sistem, već samo neki manji dio, čime ćete uštedjeti i vrijeme i novac.

Ispušni plinovi iz motora idu u katalizator koji pomaže u smanjivanju emisije štetnih plinova. Zatim kroz cijev idu do ispušnog lonca gdje izbušene metalne ploče ili cijevi smanjuju pritisak ispušnih plinova kako bi kod izlaska iz ispušnog sistema stvarali što manju buku.

Koliko će vaš ispušni sistem ostati neoštećen zavisi o dužini i učestalosti putovanja, a ne toliko o tome kada je ugrađen. Kod vozila koja se koriste uglavnom na kratkim gradskim relacijama, ispušni sistem se mnogo ranije (bilo da je vrijeme ili broj prijeđenih kilometara) raspadne, za razliku od vozila koja uglavnom putuju na veće udaljenosti.

Pretraga za Vulco partnera Mjesto rezervacije